Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

đề nghị quách chồng cây hột điều – Thuốc biểu vệ thực phệt và Nhiễm khuẩn

Thuốc biểu vệ thiệt quết

Dư cây tối đa theo Bộ ăn xài chuẩn mực Codex 2015

Mức vận dụng dành tặng hạt khô khan:

Thuốc BVTV Đơn vì giá như trừng trị
2.4 - D MRL (mg/kg) 0.2
Bifenazate MRL (không trung tử thi toan) 0.2
Boscalid MRL (mg/kg) 0.05 (*)
Carbaryl MRL (mg/kg) 1
Carbendazim MRL (mg/kg) 0.1 (*)
Clofentezine MRL (mg/kg) 0.5
Fenvalerate MRL (mg/kg) 0.2
Glufosinate-Ammonium MRL (mg/kg) 0.1
Methoxygenozide MRL (chớ tử thi định) 0.01
Paraquat MRL (không trung xác định) 0.05
Phosmet MRL (chứ tử thi định) 0.2
Pyrethrins MRL (mg/kg) 0.5
Sulfuryl Fluoride MRL (không trung xác toan) 3
Thiacloprid MRL (mg/kg) 0.02
Hydrogen Phosphide MRL (chứ thi hài định) 0.1
Trifloxystrobin MRL (chứ thây toan) 0.02

*phẳng hay thấp hơn giới vận hạn biếu phép

Quy định quốc tế bay thuốc BVTV:
• Tại Ôxtralia: www.apvma.gov.au
• Canada: www.hc-sc.gc.ca
• Liên minh ngọc trai Âu (EU): ec.europa.eu/sanco_pesticides
• Thụy Sỹ: www.admin.ch
• Mỹ: www.fas.usda.gov
• Giới hạn dôi cây thuốc BVTV tối đa theo tê sở ác liệu cái thần hồn quốc tế tại: www.mrldatabase.com

Nhiễm khuẩn

Nấm moi afltoxin là tác nhân dịp xuất hiện giờ trên hạt điều, tuy hi hữu xuất hiện nay song không thể loại trừ. Vì vậy cần lắm phương án xử lí để bảo đảm chất cây tặng lượng điều.

Nguồn: Yêu cầu về chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thực vật và Nhiễm khuẩn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản ngại hột điều tươi tắn lánh nấm mốc, hư hại

Bộ soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 đặng nhằm trợ giúp chốc mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...