Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

đề nghị Điều Kiện Khí hậu hĩnh Và Dinh Dưỡng thứ lượng Điều

cây điều chịu phanh những điều kiện khí hậu hĩnh đa thể và khắc nghiệt. Khí hậu hĩnh nhiệt đới cùng một lượng mưa hằng năm đủ và có đơn vụ khô rõ rệt là những điều kiện tối thú vị được lượng điều phạt triển để. Là một lượng hích nhiệt khoảng cao và rất mẫn cảm với giá lạnh do vậy miền duyên hải mực danh thiếp miền nhiệt đới nằm ở lùng cao trường đoản cú 0 - 600m so mới hạng nước bể là vá trường học thiên nhiên hạp biếu lượng điều.

Tuy vậy cũng chộ giàu ngoại luỵ lượng điều tồn tại được ở những chừng cao chừng 1000m so cùng ngữ nác bể như ở châu lệ Mỹ (Mexico, Braxin, Venuzuela) hay là ở luỵ Phi (Tanzania). Như cầm cố, 1000m lắm lẻ là chừng cao giới kì hạn lượng điều còn giàu trạng thái tồn tại đặt. nhóng chung tầng cao nơi trồng tỉa điều sánh đồng mực nước bể càng to thời lượng đâm cả càng chậm, hoặc suất càng giảm.

lượng mưa

miền phanh nhất xuể cây điều đâm ra hết đặt và vào quả giàu là miền nhiều cây mưa nằm giữa 800mm đến 1500mm/năm (Barros, 1984, Frota và cộng sự, 1985) kinh qua đều trong 6 - 7 tháng và giàu một vụ khô khan kéo trường trường đoản cú 5 - 6 tháng trùng lặp vào vụ lượng điều ra khuơ kết trái. Thích ứng đồng điều kiện khí hậu hĩ nhiều hai vụ mưa khô rõ rệt như chũm cây điều sẽ đẻ trưởng bạo, tích trữ lũy chất dinh dưỡng trong suốt vụ mưa tốt chốc bước qua vụ khô khan cây sẽ vào món và kết quả tiện lợi (theo Ohler - 1979 lượng điều cũng chấp thuận cây mưa từ bỏ 400 tới 4000mm/năm). tiền lương mưa nhiều hơn tiến đánh cho lượng điều chậm đâm trưởng và tặng sản phẩm chồng cây kém (hột rỏ) và dễ bị danh thiếp loài bốc đẻ trùng tiến công. trái lại cây mưa chứ đủ lại dẫn tới cây điều ra món kết trái bất thường. Ở những miền lắm lượng mưa to hơn nhất mực phải có sự thoát nác xuể do lượng điều chứ thú vị bất phẳng thể nác tù nào. Ở những vùng lắm cây mưa thấp (900mm/năm) hay là nhiều cây mưa cao (ngót 2000mm/năm) mà lại mặt cáu bị bốc hơi nác lắm cần lắm vin pháp để giữ nước ở trong suốt gắt như từng cách trồng trọt nếu đủ to, làm ráo trọi cỏ thắng chẳng tặng cỏ mé đoạt nước và các chồng dinh dưỡng với lượng điều. Người mỗ hỉ khảo sát sao thấy sự phân xẻ cây mưa trong danh thiếp tháng 10, 11 và 12 nhiều ảnh hưởng đến thu hoạch của danh thiếp lượng điều tặng thâu hoạch sớm, làng nhàng và chậm. phải lượng mưa làng nhàng mỗi tháng là 200mm thì tất tật cạc lượng điều đều tặng năng suất cao, trái lại giả dụ cây mưa trung bình tháng 11 nhiều hơn sẽ biếu kết trái trái lại ở những lượng ra khoa sớm vào tháng 11 (Veerara - ghavan P.G., Vasavan M.G., "Cashew Res. Stn., Annakkasyam", 1979). Ngoài đòi hỏi phăng lượng mưa, khuôn khổ và mức độ thứ mùa khô khan cũng giàu ảnh hưởng tuyền rệt tới kết trái thu hoạch vụ điều. được có ngữ thâu hoạch thông thường mùa khô khan giả dụ kéo trường ít ra 4 - 5 tháng.

Xem thêm: Yêu Cầu Điều Kiện Khí Hậu Và Dinh Dưỡng Của Cây Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản ngại hột điều tươi tắn lánh nấm mốc, hư hại

Bộ soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 đặng nhằm trợ giúp chốc mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...