Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều – thúi cổ rễ và rầu hường

Bệnh thoái cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ biến đối xử cùng cây điều non ở cạc vườn ươm điều kiện thoát nác bại liệt. Những loại nấm hoi vào bệnh nè là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

các loại nấm nè tiến công ra vùng rễ hoặc vùng cổ rễ năng với hồi hương vào cả hai xứ nè mực lượng điều con cùng một dải các mô bị xui xung lòng vòng thân lượng. Khi bệnh tiến triển danh thiếp lượng con có trạng thái cong xuống và các cỗ phận rễ thứ lượng cũng bị nhiễm bệnh. các lá lộ ra những vệt phồng lên, trong lớn lên đến mức nè đấy thời kết tiếp tục lại cùng rau. Điều kiện ngần ẩm cao, nhiệt trên dưới tự 26-  28 cỡ C là những yếu tố tiến đánh cho cạc loại nấm nà vạc triển tiện lợi và bệnh sẽ càng nghiêm coi trọng trong suốt mùa mưa.

Phòng chống:

- Phòng ngừa bệnh nè cọ các viện pháp nông học là đẵn bao gồm việc tiến đánh thoát nác nhằm tặng cạc luồng trao ương các lượng con hoặc cạc túi bầu và điều chỉnh banh râm nhỡ nếu như tặng cạc cây con.

- Phun sũng dung xích Bordeaux 1% hay là dung nhỉnh bột Ceresan - Wetable 0.1% biếu cạc luống buông ương các lượng con hay túi bầu.

- Trường ăn nhập xảy vào rễ mức các lượng con thoái nghiêm tôn trọng bởi sự tiến công mức Pythium ultimum giàu các loại nấm khác đồng kết hợp thời phòng kì cọ cách phơi bổ nhào dexon ra cáu đồng liều lượng 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh tốn khô hoặc đói hồng (Die - back or pink - disease)

Bệnh hoi vào vày Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ biến vào chập vụ mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người min chộ có những bâu màu trắng hay hơi hường (hường lạt) trên vỏ. các nấm nè xâm nhập vào các ụ ở sâu hơn và đánh cạc chồi tốn dần từ ngọn xuống và vì thế lắm thằng đòi là Die - back. hồi hương cận chấm dứt mùa mưa chộ xuất bây chừ mót sợi tí ti mực các nấm trên cạc cành. Khuẩn ty trạng thái nào nhút nhát đầu giàu màu trắng tồi sau đó chuyển qua màu hồng. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thì trong hồi hương đứng riêng từng cá dạng nhưng ở trong khối to thì có màu hường và nảy sinh một cách dễ dàng ở trong suốt nác và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong ra. Lá ở những cành nào chuyển sang trọng màu vàng và rụng xuống công cho một phần cây bị cỗi cằn không vạc triển được.

gian ngoại trừ:

- chém bỏ những cành hỉ mắc bệnh ở phía dưới chốn bị nhiễm bệnh và tiêu pha hủy về, biểu vệ cạc bình diện bốc tày cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun dự phòng bệnh bằng dung dịch Bordeaux 1% hai bận, dò đầu ra tháng 5 - 6  trước lót thắt đầu mùa mưa và dọ sau vào tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản ngại hột điều tươi tắn lánh nấm mốc, hư hại

Bộ soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 đặng nhằm trợ giúp chốc mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...