Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

QUY CÁCH HẠT ĐIỀU nhân dịp AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ hột Một mạng Bảng ăn xài chuẩn mực Dành biếu nhân dịp Điều Sống

Bảng - Giới kì hạn cho phép đối cùng các loại thiếu sót và hư mực Nhân điều sống

  mức phẩm Loại 3 Loại 2 Loại 1
Hư hỏng nghiêmtrọng
hư vày sâu mọt 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
mốc xì, ôi ô, ải trang mục, dính dấp tạp chất 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Tạp chất (1)  0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
Hư hỏng nghiêmtrọng tối da 2.00% 2.00% 2.00% 1.00%
cạc loại tội lỗi  
Nhân sém chất cây loại 2 B B B 5.00%
nhân dịp sém đặc biệt chồng lượng loại 3 B B 5.00% 1.50%
khoảnh Nhân nám nhẹ (LP) (*20% lấm tấm nâu lãnh đạm) 5.00% 1.50%
nhân dịp nguyên nám nặng (LBW) (*40% lấm chấm nâu lãnh đạm) 5.00% 1.50%
Nhân nguyên nám (BW) (*60% lấm tấm nâu) 2.50% 0.50%
hạng phẩm B(2) 7.50% 2.50% 0.50%
hỏng hóc  hư hỏng chiều mặt (lốt dao) B 5.00% 2.00% 1.00%
đầu hàng lụa/hỏng nghiêm quý trọng do dính líu lụa (3) 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5%
Nhân lốm đốm rủi 0.05%      
Tổng tội  tối da *Tối đa lốm đốm cho LBW và BW 14.00% 11.00% 8.00%


 

Bảng - biểu đạt kích thước - Mãnh đổ vỡ Nhân điều

Loại thằng Dưới sàng số phận Trên sàng căn số
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 Mảnh to Sàng mệnh 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, lối kiếng = 8.0mm. Sàng mệnh 0.25 (USA mệnh 1/4), lối kính = 6.3mm.
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 miếng nhỏ Sàng số phận 0.25 (USA mạng 1/4), đàng kiếng = 6.3mm. Sàng số phận 7 (USA số mệnh 7),đường kiếng = 2.8mm.
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 khoảnh vụn hoặc Mảnh bé đặc biệt Sàng mạng 7 (USA căn số 7), đàng kiếng = 2.8mm. Sàng mệnh 8 (USA mạng 8), đường kính = 2.36mm.
BB or G1, G2, G3 Mảnh vụn, đầu cộng Sàng mạng 8 (USA căn số 8), đường kính = 2.36mm. Sàng số 10 (USA căn số 12), đàng kính = 1.70mm.
X (HẠT) Sàng số mệnh 10 (USA số mệnh 12), lối kiếng = 1.70mm. Sàng số phận 14 (USA mệnh 16), lối kính = 1.18mm.
FE (HẠT) Sàng mệnh 14 (USA số phận 16), đường kính = 1.18mm. N/A
P1M, P2M, P3M khoảnh nhào Dưới sàng 6.3mm Trên sàng 4.75mm
Giới hạn vận gấp loại tặng mãnh vỡ:
tặng phép 5% cơ mà chứ quá 1% loại kích thước thẳng tính sát. Hơn nữa đối xử cùng các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu cùng nhất béng hình trạng Một cách hội lý cùng tỷ châu chả quá 5% loại trên vội vàng kích thước.
chú giải: Loại SSP theo Brazil phanh toan tức thị mẩu tan vỡ nhỏ kín biệt, khác cùng toan nghĩa của An dạo SSP là miếng vỡ lẽ bé bị nám.

Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản ngại hột điều tươi tắn lánh nấm mốc, hư hại

Bộ soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 đặng nhằm trợ giúp chốc mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...