Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

thumbnail

giống cây Điều - chạy dạng hình cây, món Và Kích tìm kiếm hạt

lượng điều cũng như các loại cây trồng trọt tự hột khác, khả hoặc xảy ra thụ phấn xéo cao và phán tán gẫu rộng vày đấy giàu trạng thái dễ dàng thấy được tính hạnh đa trạng thái trong đơn quần trạng thái điều.

đi hình trạng lượng: chộ nhiều cây điều thân cao, chia cành cao, mỏng cành nhành, tán gẫu ít và đầy. nhiều cây thân lùn, tán gẫu xòe rộng cành nhành rậm rạp, cứt cành thấp thỉnh thoảng cận áp mặt đất.

phai huê: như hử biết điều chạm trổ món hội tụ ở đầu chánh vách ngần chùm, với lót giàu trưởng hoa đực và môn lưỡng tính . min chộ có lượng trổ món sớm, tụ họp trong suốt đơn thời kì ngắn lại nhiều cây trổ huê muộn, kéo trường có ngày. số phận lượng món trong suốt đơn chùm môn cũng giàu chênh lệch lớn tự vài ba chục tới dính dấp trăm huê trong đơn chùm môn tùy theo lượng. Tỷ ngọc trai huơ lưỡng xem trong mỗi một chùm khuơ cũng rất khác nhau từ 4 - 5% tới trên 20% tùy theo cây. Tỷ châu lệ đỗ quả sau lúc món lưỡng tính tình nở cũng sây khác rau tùy theo cây. giàu cây tỷ ngọc trai đỗ trái chỉ đạt 1 - 3 trái trong suốt một chùm, có cây tỷ châu này tới 6 - 10 quả.


 

 

chạy kích tầm và chất cây hạng hạt và trái cũng nhiều sây khác nhiều ở cạc lượng. nhiều cây cho hột kích tầm lớn, tỷ lệ nhân trong hột cao (25 - 30%) thì nhiều lượng chỉ biếu hạt bé tỷ ngọc trai nhân thấp (< 20%). Có cây cho trái màu đỏ lại có cây cho trái màu vàng. Trọng lượng trái từ vài chục gam đến hàng trăm gam, và mùi vị độ chát khác nhau tùy theo mỗi cây.

tính hạnh đa dạng bay hình dạng lượng, tán dóc cây, pha vào món, tỷ châu môn lưỡng tính nết, % đỗ quả, kích chừng, chất lượng hạng hột và quả lắm trạng thái là vị sự phân tách thứ tâm tính dị phù hợp vốn giàu (biến dị di lan truyền). vày lý vày nà có rất ít thể nổi được gã là hệt theo định nghĩa chặt chịa. một cách tổng quát, người mỗ hẵng chia loại chi điều theo màu nhan sắc thứ trái (Morada, 1941; Ras và Hassan, 1957; Cordoba, 1967; Northwood, 1967; Morton, 1970).

trường đoản cú bản chất đừng đồng nhất mực tàu quần thể điều đã gợi mở vào cách tuyển chọn chi điều (đồng sự tự thụ phấn nhờ cậy tác động hạng con người và sản xuất vô giao) tiễn chật đủ những kín trưng cạn học và nhiều hay là suất cao hơn.

Nguồn: Giống Cây Điều - Về Hình Dạng Cây, Hoa Và Kích Cỡ Hạt

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản ngại hột điều tươi tắn lánh nấm mốc, hư hại

Bộ soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 đặng nhằm trợ giúp chốc mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...