Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và moi mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh gây ra do nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, biếu chộ nhiều ở toàn bộ các vườn điều ở nhét tìm, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio đa Ponte J., 1971). Trên danh thiếp lá nhiều những đốm màu thẫm đàng kính 1 - 4 mm ứng đồng những bào tử nấm nằm ở mặt dưới lá.


gian bệnh nà phun dung nhách Zineb 0.2% (200g trong suốt 100 lít nác) lúc nhiều những lốt tiệm trước tiên mức bệnh và sau đấy cứ 20 ngày lại phun đơn dò (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá vày Cercospora anacardii hoi ra đang đơn căn số dạng bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám vị Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hường do Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu vày Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt bởi vì Phomatospora anacardicola, và bệnh ri rỉ sắt hường gây vào bởi vì loại tảo Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

buồng những bệnh đốm lá trạng thái nào phẳng phiu cách phun dung nhách Bordeaux 1% năng oxyt đồng 0.3% hoặc Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc mồ hóng (Sooty muod)

các lá thường xuyên bị che do đơn lóng bồ hóng sít các nấm Capnodium sp. ở hết hai phương diện ngữ lá, bởi vậy ngăn cản hoạt đụng quang đãng hiệp thường ngày hạng lượng, tiến đánh cây sinh cả kém (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). gian bệnh nè tuần cách phun dung nhỉnh rõ bột 2%. Việc phun nào sẽ phòng trưởng các sâu bọ với hoạt hễ và công biếu các mốc bồ hóng nhát khô khan tách rời khỏi lá rơi xuống thành độ miếng.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản ngại hột điều tươi tắn lánh nấm mốc, hư hại

Bộ soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 đặng nhằm trợ giúp chốc mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...