Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân gì Điều văn bằng Phương Pháp Hữu xem - Xử Lý hạt gì

tuyển cây điều bưng

Người ta tuyển cây điều bê theo những chỉ ăn tiêu ráng thể sau:

- Loại cây lùn với lụi dày đặc, đâm ra cành khoẻ và lắm tỷ luỵ nhành bên sinh sản hoa cao.

- Giai đoạn có chửa thành thạo ngắn, pha ra hoa ngắn hơn và tìm kênh chệch giữa tem thư và nhụy bé nhất.

- lượng điều bưng phải có thời đoạn 15 - 25 năm, hay là suất thu hoạch đạt 15 kg hạt/năm.

- trong một chùm trung bình phải giàu 4 - 5 quả, hạt điều giàu kích tìm kiếm trung bình (125 - 150 hạt/kg), vỏ mỏng dạng hình xinh và trọng lượng riêng cao.

(giỏi liệu "Package of Practices for Cashew" bởi "Central plantation crops research Institute" Kerala nhét ngần xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng giàu dạng tuyển chọn cây điều bâu theo những chỉ tiêu pha sau:

- tuổi cây: chọn lượng điều trên 10 tuổi, nhiều hay suất nhàng nhàng 10 kg hạt/năm.

- rụm lá: chọn cây điều lắm tán lá nhặt kín, nhiều chí ít 5 chánh trên 1 cành chủ.

- khoa từ: nếu như nhiều chí ít 60% nhành ra khoa, thời gian vào khuơ giả dụ giao hội trong suốt vòng 30 - 60 ngày. Tỷ ngọc trai hoa lưỡng Tính trên đơn chùm khuơ ít nhất là 10%.

- số mệnh trái điều trên chùm nếu lắm ít ra là 5 trái/chùm.

- kích tấc hạt: hột điều lắm kích tầng nhàng nhàng, số phận hạt trong 1kg là 120 - 150 hạt.

- Phần nhân dịp điều sau lót hãy bóc vỏ giả dụ chiếm tỷ ngọc trai từ 25 tới 30% tang lên.

(Tài liệu cái thần hồn kỹ trần thuật "sản xuất và chế biến điều" thứ dự án nghiên cứu và phát triển cây điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hạt hệt

tã lót thâu hoạch hột điều gì

Chỉ thâu ngứt hột điều đánh chi tự những cây me hở tuyển mực vụ đang thâu hoạch (vụ gần nhất) và ra thời điểm rộ (tháng 2 đến tháng 4). Sau khi ngắt chọn lấy những hột điều nhiều hình dáng kí đối xử, kích quãng trung bình (112 - 125 hạt/kg) cho sang trọng tuyển chọn đặt trong dung dịch muối măm 10% (hay dung nhỉnh đàng 15%), loại vứt danh thiếp hạt nổi, vớt cạc hạt ngập (nhiều trọng cây riêng từ 1.025 - 1.05) rửa tuyệt trần lại kì nước lạnh rồi mang phơi phóng nắng ít nhất là 16 bây giờ tới vài ba ngày rồi đeo tồn điển tích ở nơi loáng đuối thắng dùng. thời kì tồn tích trữ có ảnh hưởng rất lớn tới chồng lượng mực tàu hột điều. Khảo kề sức nẩy mầm thứ hạt điều sang thời gian tồn trữ (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong đả đệ "Studies on seed viability in cashew") tặng thấy phải tồn trự hạt điều giống trong bao phân bì săng khát lắm nắp lấp kín, tỷ luỵ nẩy mầm của hột đạt kết trái xuể nhất 80 - 100% trong phạm vi 8 tháng thuật từ bỏ hồi thâu hái, sau đó sẽ giảm dần và mất hoàn tinh lực nẩy mậm (tỷ châu mống cụt 0%) sau 14 tháng. đang tồn trữ hạt điều chi trong bao bàng (hoặc rơm lúa) thì chỉ sau 11 tháng hạt đã mất hoàn tinh tường sức nẩy mống. Dùng hạt điều hệt giàu tôn trọng lượng riêng to giàu nướu là hạt nẩy mầm sít hơ, tỷ châu hột nẩy mống cao hơn, lượng con đâm trưởng mạnh hơn, tặng hoặc suất thâu hoạch cao, tỷ châu lệ nhân trong hạt cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời kì nẩy mống ngữ hạt giống đương chịu ảnh hưởng của nhiệt kiếm, khoảng ẩm và tìm kiếm vùi sâu mức hột trong gắt, thường lùng 15 tới 25 ngày. Ở nhiệt tầm 35 tìm kiếm C lao lùng nảy sinh mậm nhanh (8 ngày) và nhặt lỡ ở 25 - 30 tầng C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

chộp lại:

- hột điều chi chỉ thâu ngắt từ lượng điều bê vẫn tuyển chọn thẳng tính trong mùa thu hoạch (mùa gần nhất).

- thời khắc thâu ngắt là lúc cây tặng thâu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ chọn danh thiếp loại hạt lắm kích cỡ trung bình (112 - 125 hột/kg) có coi trọng lượng riêng to hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi phóng khô khan hột ngoài nắng trong một đôi ngày trước hồi hương đưa tồn tích tụ ở chỗ nhoáng, mát (đặng nhất Dùng thùng thiếc có nắp tủ đặc tồn tàng trữ ở nơi loáng đuối).

- Chỉ nên chi sử dụng hột điều tồn tích tụ lâu nhất là 8 tháng thuật trường đoản cú nhát thâu hái.

buổi tra cứu hột điều giống

Ngoài yếu tố phẩm chồng thứ hột chi, hồi tra khảo hạt điều trực tiếp kiến ra vườn (năng vào bầu) danh thiếp nhân tố bay tìm ẩm, nhiệt lùng và bởi vì trí ngữ hạt nằm trong gắt lắm ảnh hưởng tinh rệt tới tỷ luỵ nẩy mậm, thời gian nẩy mống và lực khỏe thứ cây con. Người min thoả khảo xáp 5 bởi trí và ở 5 tìm kiếm sâu tự 2 đến 10cm của hạt nằm trong bẳn cho thấy đại hồi hột nằm ở do trí cộng hạt hướng liền tù tù lên trên và nghiêng đơn góc 45 tầng (phần eo cong hạng hạt nằm hơi úp xuống) và ở ngần sâu từ bỏ 2 tới 6cm tặng kết trái phanh nhất cả phai tỷ luỵ % nẩy mầm cao, thời gian nẩy mầm ngắn và lượng con lắm hình dạng xinh xẻo (chớ bị cong tịch). Ở bởi vì trí nào đang giàu nướu lúc lượng con trồi lên khỏi mặt gắt chỉ nhiều 5% lá mậm bị phơi ra ngoài trời đất ơi, vì chưng đó biểu rệ tốt danh thiếp lá mống (hoạt động như là những lá đầu tiên hạng lượng con) khỏi bị thú vật (cu, loài gậm nhấm, khỉ) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hạt điều gì trước tã lót đeo tra khảo được om ra nước lạnh 12 - 48 bây giờ sau đấy ỏm tỏi vào dung nhỉnh 1% sunfat đồng trong 10 - 15 phút rồi rửa tuần nước vôi và rút cục rửa lại hột ráo kè nước lã. Cách xử lý nào là vừa hỗ trợ nẩy mống cụt ngữ hạt lỡ nhiều tác dụng tiêu diệt cạc bào tử nấm gây bệnh cho cây con sau nào là. hạt nổi gieo ra đồng ra thời điểm buộc đầu mùa mưa nhằm đảm bảo tặng danh thiếp cây con chốc bước vào mùa khô thẳng tuột giáp hả đấu đơm trưởng tốt cậy đã nhiều bộ rễ đặng suýt nữa phanh dự tích trong suốt gắt gao. lắm dạng gieo 2 - 4 hột ra 1 hớ vẫn chuẩn mực bị trước (tính hạnh ở phần kỹ kể gác tác điều), quãng cách giữa 2 hạt là 20 - 30cm. nếu như buông 3 hạt thì mỗi một hột đặt ở 1 chỏm cụm từ 1 tam giác có ven 20 - 30cm. đang nhút nhát buông 4 hột thời mỗi một hột đặt được ở 1 góc mực ảnh vuông lắm cạnh là 20 - 30cm.

số phận hột tra khảo vào 1 hớ giàu như vắt là để phòng ngừa giàu hột chẳng nẩy mống và sau 1 năm trồng trọt sẽ trỉa bớt chỉ để lại 1 lượng nổi nhất.

Tóm lại: chốc gieo rắc hạt điều hệt thường trực tiếp vào vườn trồng trỉa cần

- Xử lý hột trước chốc buông: um sùm hột trong nước 12 - 48 hiện giờ sau đấy tặng ra dung nhếch sunfat cùng 1% rồi tiễn rửa nác vôi và rửa tuyệt trần kì cọ nước lã.

- xuể hạt nằm trong suốt đất đúng vị trí quýnh hột hướng lên trên và nghiêng một góc 45 quãng, phần eo cong cụm từ hạt nằm hơi úp xuống. lùng sâu mức hạt nằm trong suốt ghét là 2 - 3cm.

- gieo 3 - 4 hột vào 1 hố. Ở thì kỳ mới nhú cần giữ biếu lượng giò bị ánh nắng ác soi thẳng tính ra, sau 1 năm trỉa bớt chỉ xuể lại 1 lượng đặng nhất trong suốt một hố.

tra hỏi thường trực đấu ra vườn có lợi là tắt nghỉ bẩm nhân công, lượng con vạc triển thắng mà lại có nhược điểm tắt nghỉ hạt điều giống và chồng cây cây con khó với đều. được tương khắc phủ phục những vận hạn chế nè người mỗ buông hột ra bầu được tạo lượng con đủ chồng cây mới tiễn vào trồng trỉa ở ngoài cùng.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản ngại hột điều tươi tắn lánh nấm mốc, hư hại

Bộ soạn thảo văn bản có định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 đặng nhằm trợ giúp chốc mua hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...